Kamu Liderliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tösten, R., Çelik-Şahin Ç., ve Han, B. (2018). Kamu Liderliği Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. AJESI – Anadolu Journal of Educational Sciences International, 8(2), 315-333. doi: 10.18039/ajesi.454582

Sorumlu Yazar: 
Rasim Tösten
Geçerlik: 

.Ölçeğin uyum indeksi değerleri; x2/df=2.13, RMSEA= .080, CFI= .93, NFI= .88, IFI= .93, RFI= .86 SRMR= .065 şeklindedir.

Güvenirlik: 

Cronbach-Alpha değerlerine bakıldığında; birinci boyutta .91, ikinci boyutta .89, üçüncü boyutta .93 dördüncü boyutta .94 ve ölçek toplamında ise .93, ölçeğin tamamı için ise .93 olduğu görülmektedir.

İletişim: