Kadına Yönelik Eş Şiddet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Deniz, T. (2019). Kadına Yönelik Eş Şiddet Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi, Muğla.

Sorumlu Yazar: 
Tuğba DENİZ
Geçerlik: 

Yapılan faktör analizi çalışmasında maddelerin 3 faktörde toplandığı görülmüştür.

Güvenirlik: 
İletişim: