İyileşme Süreci Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yalçıner, N., Türkmen, S. N., Irmak, H., Tavşanlı, N. G., ve Elma, F. (2019). İyileşme Süreci Envanteri Türkçe Formu’nun geçerlilik ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 20(Ek 1), 32-40. doi: 10.5455/apd.19601

Sorumlu Yazar: 
Nihan Yalçıner
Geçerlik: 

AFA sonucunda, özgün ölçeğin boyut sayısına benzer bir dağılım gösterdiği görülmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçek alt boyutlarının Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı sonucunda, ölçeğin iç tutarlılığının kabul edilebilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

İletişim: