İtaat Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Turkoz, G., Aksay, B., & Gugercin, U. (2020). Örgüt otoritesine itaat: Dezoort ve Roskos-Ewoldsen’in İtaat Ölçeği’nin uyarlanması . Business and Economics Research Journal, 11(3), 841-854. 4 doi: 10.20409/berj.2020.285

Sorumlu Yazar: 
Gökhan Türköz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: