İşyerinde Mizah Yoluyla Başa Çıkma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Oktuğ, Z., Turgut, T. ve Ünal, Z. M. (2019). İşyerinde Mizah Yoluyla Başa Çıkma Ölçeği: Türkçe’ye uyarlanması, güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(26), 782-797.

Sorumlu Yazar: 
Zeynep Oktuğ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: