İşyerinde Hatalardan Öğrenme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bilginoğlu, E., ve Yozgat, U. (2021). İşyerinde Hatalardan Öğrenme ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 19 (40), 299-322. https://doi.org/10.35408/comuybd.716676

Sorumlu Yazar: 
Elif Bilginoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: