İşyeri Nezaketsizliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gök, S., Karatuna, I. ve Başol, O. (2019). İşyeri Nezaketsizliği Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Türk Psikoloji Yazıları, 22(44), 106-115. doi: 10.31828/tpy1301996120181128m000009

Sorumlu Yazar: 
Oğuz Başol
Geçerlik: 

55.62/14 = 3.97, RMSEA = .08, SRMR = .03, NFI = .98, NNFI = .98, CFI = .99, GFI = .96, AGFI = .92

Güvenirlik: 

Cronbach’s Alpha: 0,92

İletişim: