İstatistik Kaygı Ölçeği (SAS)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bektaş, H., Akman, S., ve Yeşilaltay, E . (2021). İstatistik Kaygı Ölçeğinin (SAS) Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 1-14. https://dx.doi.org/10.17336/igusbd.627197

Sorumlu Yazar: 
Hakan Bektaş
Geçerlik: 

Değişkenler arasında aynı yönlü ve orta kuvvetli bir ilişki olduğu görülmektedir. Hatırlanacağı üzere; SAS, üç alt boyuttan meydana gelmektedir. Dolayısıyla alt boyutlar arasında aynı yönlü ve orta kuvvetli bir ilişki olması beklenen bir
durumdur.

Güvenirlik: 

içsel tutarlılık güvenilirliği için hesaplanan Cronbach alfa katsayısının değerlerinin 0.70 ve üzeri olduğu görülmektedir.

İletişim: