İstatistik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Salihova, S. ve Memmedova, V. (2017). Öğrencilerin istatistik dersine yönelik tutumları: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Bakış Dergisi, 59, 116-127.

Sorumlu Yazar: 
Südabe Salihova
Geçerlik: 
Güvenirlik: