İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kazu, İ. Y., Özdemir, O. ve Erten, P. (2016). İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 45(209), 231-243.

Geçerlik: 
Güvenirlik: