İşlemsel Fizik ve Kimya Problemlerinde Matematik Kullanım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özsoy-Güneş, Z., Derelioğlu, Y., Kırbailar, F. G. (2011). İşlemsel Fizik ve Kimya Problemlerinde Matematik Kullanım Ölçeği geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliği çalışması. Hasan Ali Yücel eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 23-38.

Geçerlik: 

Madde geçerliğine kanıt sağlamak amacıyla madde test korelasyonları,

– Verilerin temel bileşenler analizine uygunluğunu saptamak amacıyla,
Kaiser-Meyer Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Sphericity testi,
– Yapı geçerliğine kanıt sağlamak amacıyla faktör analizi kullanılmştır.

Güvenirlik: 

Güvenirliğe kanıt sağlamak amacıyla test tekrar test ve Cronbach alfa
(Cra) güvenirlikleri hesaplanmıştır.
Ölçeğin tümüne ait Cra güvenirliği; 0.713, test tekrar test güvenirliği ise, 0.754, p<.01 , birinci ve ikinci alt faktöre ilişkin Cra; 0.720 ve
0.675, test tekrar test güvenirliği 0.777 ve 0.673, p<.01 olarak bulunmuştur.
T ü m bu bulgular ölçeğin tatmin edici düzeyde güvenirliğe sahip olduğuna ilişkin
kanıt olarak kullanılmıştır.