İşle İlgili Akış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dervişoğulları, M., ve Deniz, L. (2019, 26-28 Ekim). İşle İlgili Akış Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması [Bildiri sunumu]. 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Dervişoğulları
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: