İSKEBE Kadına Yönelik Şiddet Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kanbay, Y., Aslan, Ö., Işık, E., ve Tektaş, P. (2017). İSKEBE Kadına Yönelik Şiddet Tutum Ölçeği (İSKEBE Tutum Ölçeği) geliştirme çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(5), 453-459. doi: 10.5455/apd.256374

Sorumlu Yazar: 
Pınar Tektaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: