İşitme Kaybı Yaşam Kalitesi Anketi(İŞYAK)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Nemli, N., Bayramoğlu, İ., & Kemaloğlu, Y. K. (2020). Turkish adaptation of Quality of Life Questionnaire for Children with Hearing Loss and the assesment of the effects of hearing loss on quality of life among children aged 7-12. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 130, 1-6. https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2019.109813

Sorumlu Yazar: 
Nazan Nemli
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: