İşitme Cihazından Sağlanan Faydanın Kısaltılmış Profili (APHAB-TR)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ceylan, A. (2012). İşitme cihazı kullananlarda, işitme cihazı memnuniyet anketi`APHAB’ın klinik uygunluğunun değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: