İşgören Stresinin Kaynakları Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kachef, N. (1994). İşletmelerde işgören stresinin kaynakları ve bir araştırma (Türk bankacılık sektöründe bir anket çalışması) (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
PDF: