İşgören Sesliliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Arslan, A. ve Yener, S. (2016). İşgören Sesliliği Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması çalışması. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(1), 173-191.

Sorumlu Yazar: 
Aykut Arslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: