İşe Yatırım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bulut, M. B. & Hovardaoğlu, İ. S. (2018). İşe Yatırım Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Academic Social Science, 6(67), 468-482.

Sorumlu Yazar: 
Meryem Berrin BULUT
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: