İşe Yabancılaşma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Elma, C. (2003). İlköğretim okulu öğretmenlerinin işe yabancılaşması (Ankara ili örneği) (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Cevat Elma
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: