İşe Tutulma Ölçeği Çok Kısa Versiyonu (UWES-3)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Güler, M., Çetin, F., ve Basım, H. N. (2019). İşe Tutulma Ölçeği Çok Kısa Versiyonu (UWES-3) geçerlilik ve güvenilirlik çalışması: Alternatif bir versiyon (UWES-6) önerisi. İş ve İnsan Dergisi, 6(2), 189-197. https://doi.org/10.18394/iid.516921

Sorumlu Yazar: 
Murat Güler
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: