İşe Karşı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

ALTUNTAŞ, S., & BAYKAL, Ü. (2008). “İşe karşı tutum ölçeği’nin” hemşireler için uyarlanması. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11(1), 51-62.

Geçerlik: 
Güvenirlik: