İşe Alıştırma Eğitimi Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sökmen, A. (2003). Büro yönetiminde işe alıştırma (oryantasyon) eğitiminin önemi ve işgören performansına etkisi: Ankara’da bir uygulama (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Alev Sökmen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
PDF: