İşbirlikli Öğretim Yönteminde Değerlendirmeye Yönelik Erişi Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sünbül, A. M. (1995). İşbirliğine dayalı öğretim yönteminde kullanılan değerlendirme biçiminin öğrencilerin erişi ve tutumlarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: