İşbirlikli Öğrenme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kiper, A. (2016). The validity and reliability of the Turkish version of the Collabrative Learning Scale. International Journal of Educational Research Review, 1(2), 42-48.

Sorumlu Yazar: 
Aydın Kiper
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: