İşbirlikli Düzenleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Pan, V. L., ve Tanrıseven,I. (2016).Öğretmen adaylarının işbirlikli-düzenleme durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (1), 377-390.

Sorumlu Yazar: 
Volkan Lütfi PAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: