İş Yerinde Tekno- Stres Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Türen, U., Erdem, H. ve Kalkın, G. (2015). İş yerinde Tekno- Stres Ölçeği: Havacılık ve bankacılık sektöründe bir araştırma. Çalışma İlişkileri Dergisi, 6(1), 1-19.

Sorumlu Yazar: 
Ufuk Türen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: