İş Yerinde Siber Zorbalık Davranışları Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karabatak, S. ve Alaoğlu, M. (2020). İş Yerinde Siber Zorbalık Davranışları Envanteri: Eğitim örgütleri için uyarlama çalışması. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 11(22), 257-276.

Sorumlu Yazar: 
Songül KARABATAK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: