İş Yerinde Psikolojik Şiddet Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çay, H. (2008). İş yerinde psikolojik şiddet(mobbing) ve bir uygulama (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: