İş Yerinde Phubbinge Maruz Kalma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koçak, Ö. E. (2021). Being phubbed in the workplace: A new scale and implications for daily work engagement. Current Psychology. Advance online publication. doi:10.1007/s12144-021-01635-5

Sorumlu Yazar: 
Ömer Erdem Koçak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: 
PDF: