İş Yerinde Kötü Muamele Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Günçavdı, G., & Polat, S. (2015). İş yerinde kötü muamele ölçeğini Türkçeye uyarlama çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(10), 123-135.

Sorumlu Yazar: 
Gizem Günçavdı
Geçerlik: 

Analizin sonucunda değerlerin χ²/ df= 2.16 (p<0.01), CFI=0.99, NNFI=0.98, RMR=0.055, RMSEA= 0.063 olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin I. faktörü için Cronbach Alpha güvenilirlik sayısı 0.88, II. faktörü için ise 0.90 olarak bulunmuştur. Ölçeğin tamamının Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı ise 0.94 olarak hesaplanmıştır.

İletişim: