İş Yerinde Karanlık Liderlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Başar U. (2019). Liderin karanlık kişilik özellikleri ile çalışanın tükenmişliği arasındaki ilişkide çalışanın karanlık liderlik algısının aracı rolü: Çok düzeyli bir araştırma (Doktora tezi). Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Ufuk Başar
Geçerlik: 

Yapılan keşfedici faktör analizi sonucuna göre ölçek 17 maddeden oluşan üç faktörlü yapıdadır.

Güvenirlik: 

Analizlerin sonucunda ölçeğin tamamını oluşturan 17 madde için α değeri 0,95, birinci faktörü (zorbaca davranışlar) oluşturan maddeler için α değeri 0,97, ikinci faktörü (samimiyetsiz davranışlar) oluşturan maddeler için α değeri 0,94, üçüncü faktörü (bezdiren davranışlar) oluşturan maddeler için ise α değeri 0,96 olarak bulunmuştur.

İletişim: