İş Yeri Siber Zorbalık Mağduriyeti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kayman – Serda, Ş. (2017). İşletmelerde siber zorbalık, duygusal zeka ve üretim karşıtı davranışlar ilişkisi (Yüksek lisans tezi). Gebze Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Sorumlu Yazar: 
Şaziye Serda Kayman
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: 
PDF: