İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Doğan, T., Çetin, B. ve Sungur, M. Z. (2009). İş yaşamında Yalnızlık ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10(6), 271-277.

Sorumlu Yazar: 
Tayfun Doğan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: