İş Yaşamında Kabul ve Eylem Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydın, G., Aydın, Y., ve Karacan Özdemir, N. (2020). İş Yaşamında Kabul ve Eylem Formu: Geçerlik ve
güvenirlik çalışması.Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 3(1), 32-54.

Sorumlu Yazar: 
Gökçen Aydın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: