İş ve Aile Çatışmasını Yönetme Öz-Yeterliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Amanvermez, Y.,& Denizli, S. (2016). İş ve Aile Çatışmasını Yönetme Öz-Yeterliği Ölçeği Türkçe formunun uyarlanması: Yapı geçerliği ve güvenirlik çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 17 (1), 1- 17.

Sorumlu Yazar: 
Yağmur Amanvermez
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: