İş Rehabilitasyonu Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aran, O. T., Abaoğlu, H., Ekici Çağlar, G., Akel, B. S., Akı, E., Karahan, S., & Kayıhan, H. (2020). Cross‑Cultural Adaptation, Reliability, and Validity of a Turkish Version of the Work Rehabilitation Questionnaire (WORQ‑Turkish). Journal of Occupational Rehabilitation , 1-8. https://doi.org/10.1007/s10926-020-09917-8

Sorumlu Yazar: 
Gamze Ekici Çağlar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: