İş Performans Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Seren, A. K. H., Tuna, R., & Bacaksiz, F. E. (2018). Reliability and validity of the Turkish version of the Job Performance Scale Instrument. Journal of Nursing Research, 26(1), 27-35.

Sorumlu Yazar: 
Arzu Kader Harmanci Seren
Geçerlik: 

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA), öncelikle yapı geçerliliğini değerlendirmek için her iki ölçek için de yapılmıştır. DFA, orijinal ölçeklerin faktör yapılarını doğrulamadı. Önerilen değişikliklerin gerçekleştirilmesi, uyum iyiliği endekslerinde kabul edilebilir düzeyde herhangi bir artış sağlamadı; bunun üzerine her iki ölçeğe de tek bir alt ölçek olarak yaklaşan ek bir DFA alternatif olarak gerçekleştirilmiştir.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı:İş Performans ölçeğinin güvenirlik katsayısı Cronbach alfa, a=.95 , olduğundan ölçeğin yeterli güvenirlik katsayısına sahip olduğu bulunmuştur.