İş Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Engin, E., & Çam, O. (2009). Validity and reliability study of the Turkish psychiatric nurses of Job Motivation Scale. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 16(5), 462-472. doi: 10.1111/j.1365-2850.2009.01402.x

Sorumlu Yazar: 
Esra Engin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: