İş Hayatı Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Taşdemir Afsar, S.,& Burcu, E. (2014). The adaptation and validation of Quality of Work Life Scale to Turkish culture. Applied Research Quality Life, 9, 897–910. DOI 10.1007/s11482-013-9276-0.

Sorumlu Yazar: 
Selda Taşdemir Afsar
Geçerlik: 

Orijinal formun ölçek yapısı ile çalışma hayatı kalitesi ölçeğinin Türkçe formu arasındaki benzerliği belirlemek amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizleri (DFA) uygulandı. Bu, daha önce spesifik kuramsal temellere göre geliştirilen ve faktör yapısının belirlendiği orijinal ölçek yapısının Türk kültüründe geçerliliğini değerlendirmek için DFA uygulandığı anlamına gelir.

Güvenirlik: 

Boyutlar arasındaki tüm korelasyon pozitiftir.Ölçekten elde edilen puanların güvenilirlik ve CFA sonuçlarına ve boyutlarına göre, Çalışma Yaşam Kalitesi ölçeğinden elde edilen toplam puanın güvenilirliği ve geçerliliği yeterli düzeydedir.Boyutlarda yapılan analizde, NSh ve NS dışındaki boyutlardan daha düşük boyutlardan elde edilen puanların yeterli düzeyde güvenilirlik sağladığı görülmekte.

İletişim: