İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Ölçeği (Challenges of Occupational Safety Specialists Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aksoy, Ş., & Mamatoğlu, N. (2019). Challenges of Occupational Safety Specialists Scale: A scale development study. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1(2), 76-84. doi:10.35365/ctjpp.19.1.09

Sorumlu Yazar: 
Şeyhmus AKSOY
Geçerlik: 

Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonuçları organizasyonel sorunların ana sorunlardan ayrı bir ölçek olarak değerlendirilmesi gerektiğini göstermiştir. Ana sorunlar ölçeği 6 faktörlü 28 soruluk bir yapı oluşturmuştur. Öte yandan, organizasyonel sorunlar için 1 (bir) faktörlü 6 soruluk bir yapı ortaya çıkmıştır.

Güvenirlik: 

Organizasyonel sorunlar ölçeğinin Cronbach alfa iç tutarlık güvenirliği .818 olarak bulunmuştur.
Ana sorunlar ölçeğinin Cronbach alfa iç tutarlık güvenirliği .954 olarak bulunmuştur.