İş Güvenliği Performans Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ekingen, E. (2021). İş Güvenliği Performans Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. BANÜ Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 110-117. doi:10.46413/boneyusbad.950998

Sorumlu Yazar: 
Erhan Ekingen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: