İş Güçlüğü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kitapçıoğlu, G. (2000). Bornova Sağlık Grup Başkanlığı bölgesinde görev yapan ebelerin iş güçlüğü faktörlerinin belirlenmesi ve iş doyumu, tükenmişlik, örgütsel bağlılık üzerine etkisi (Tıpta uzmanlık tezi). Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Gül Kitapçıoğlu
Geçerlik: 

Varyansın % 76,38’ini açıklayan 17 faktör elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Güvenilir bulunmuştur.

İletişim: