İş Doyumu Ölçeği (İDÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ünsal, P. ve Özalp Türetgen, İ. (2005). Bir İş Doyumu Ölçeği Geliştirme Çalışması. Yönetim, 16(51), 43-55.

Geçerlik: 
Güvenirlik: