İş Becerikliliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Sarıçam, H., Kaya, Ç., & Demir, T. (2014). Turkish version of Job Crafting Scale (JCS): The validity and reliability study. The International Journal of Educational Researchers, 5(1), 10-15.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: 
PDF: