İş Arama Öz Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çakır, M. A., & Tagay, Ö. (2015). Developing Job Search Self Efficacy Scale and Turkish university students’ job search self-efficacy levels. British Journal of Education, Society & Behavioural Science, 10(3), 1-12. doi:10.9734/BJESBS/2015/18975

Sorumlu Yazar: 
Özlem Tagay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: