İntihara Yönelik Tutumlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Abayhan, Y., Aktaş, V. ve Gülüm, İ.V. (2008). Bir Standardizasyon Çalışması: İntihara Yönelik Tutumlar Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması, 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, 3-5 Eylül 2008 (Poster Bildiri).

Sorumlu Yazar: 
Yasemin Abayhan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: 
PDF: