İntihar Fikri için Beck Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ozcelik, H. S., Ozdel, K., Bulut, S. D., & Orsel, S. (2015). The reliability and validity of the Turkish version of the beck scale for suicide ideation (Turkish BSSI). Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 25(2), 141-150. doi: : 10.5455/bcp.20141214105009

Sorumlu Yazar: 
Süheyla Doğan Bulut
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: