İnternette Bilgi Arama Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şerefoğlu Henkoğlu, H., Keser, H., ve Mahiroğlu, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin internette bilgi arama stratejileri ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Milli Eğitim, 215(Yaz), 146-166.

Sorumlu Yazar: 
Hafize Keser
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: