İnternet’e Yönelik Araştırma ve Sorgulama Becerileri Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

KAHYAOĞLU ERDOĞMUŞ, Y , AKPINAR, E . (2019).İnternet’e Yönelik Araştırma ve Sorgulama Becerileri Algısı Ölçeği’nin geliştirilmesi . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (50) , 1-21 .

Sorumlu Yazar: 
Yasemin KAHYAOĞLU ERDOĞMUŞ
Geçerlik: 

Geliştirilen ölçek için ayrıca doğrulayıcı faktör analizi yürütülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ölçeğin iki faktörlü yapısı doğrulanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.91, faktörlerin güvenirlik katsayıları ise sırasıyla 0.91 ve 0.86 bulunmuştur.

İletişim: