İnternete Özgü Epistemik Gerekçelendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Üztemur, S. ve Dinç, E. (2020). Tarih Öğretimi Bağlamında İnternete Özgü Epistemik Gerekçelendirme Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlaması. Turkish History Education Journal, 9(1), ss. 152-169.

Sorumlu Yazar: 
Servet Üztemur
Geçerlik: 

Ayrıntılı bilgiler makalede verilmiştir.

Güvenirlik: 

Ayrıntılı bilgiler makalede verilmiştir.

İletişim: